Cenník

Viac informácií o daných kurzoch nájdete na našej stránke Kurzy
           

Kurzy k získaniu vodičského oprávnenia sk.  B

Skupina vodičského oprávnenia

 

Cena

Správny poplatok (kolok)

sk. B  / manuálna prevodovka/

(automobil do celkovej hmotnosti 3 500 kg)

 

 

 

899 eur

 

50 eur

Skupina vodičského oprávnenia

 

Cena

Správny poplatok (kolok)

sk. B /automatická prevodovka/

(automobil do celkovej hmotnosti 3 500 kg)

 

 

 

1099 eur

 

50 eur

Skupina vodičského oprávnenia

 

Cena

Správny poplatok (kolok)

Rýchlo kurz sk. B /manuálna prevodovka/

(automobil do celkovej hmotnosti 3500 kg)

 

 

 

1599 eur

 

50 eur

Skupina vodičského oprávnenia

 

Cena

Správny poplatok (kolok)

Rýchlo kurz sk. B /automatická prevodovka/

(automobil do celkovej hmotnosti 3500kg)

 

 

 

1699 eur

 

50 eur 

Skupina vodičského oprávnenia

 

Cena

Správny poplatok (kolok)

VIP kurz sk. B /Zrýchlený kurz/ manuálna prevodovka

(automobil do celkovej hmotnosti 3500kg)

 

 

 

1699 eur

 

50 eur 

Skupina vodičského oprávnenia

 

Cena

Správny poplatok (kolok)

VIP kurz sk. B /Zrýchlený kurz/ automatická prevodovka

(automobil do celkovej hmotnosti 3500kg)

 

 

 

1799 eur

 

50 eur 

Kondičné jazdy sk. B

 

Držiteľ skupiny vodičského oprávnenia

Cena/vyučovacia hodina

Kondičné jazdy sk. B /manuálna prevodovka/

(automobil do 3500 kg, príves)

 

50 eur/ 1. Vyučovacia hodina (45 min.)

Držiteľ skupiny vodičského oprávnenia

Cena/vyučovacia hodina

Kondičné jazdy sk. B /automatická prevodovka/

(automobil do 3500 kg, príves)

 

50 eur/ 1. Vyučovacia hodina (45 min.)

 

Ak máte záujem o kondičné jazdy najprv absolvujete zoznamovaciu jazdu zadarmo s inštruktorom, ktorý 

Vám na základe Vášho vedenia  vozidla alebo vozidla s prívesom odporučí po dohode s vami 

potrebný počet hodín kondičných jázd.

Preskúšanie odbornej spôsobilosti sk. B,

 

Držiteľ skupiny vodičského oprávnenia

          Cena          Správny poplatok (kolok)

Preskúšanie odbornej spôsobilosti sk. B, 

(automobil do celkovej hmotnosti 3500kg)

 

249 eur                         25 eur

O POS rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru a rozhodnutie 

súdu o odobratí vodičského oprávnenia (v cene zahrnuté 2 hodiny  praktická časť)

Doškoľovacie kurzy sk.  B,

 

Držiteľ skupiny vodičského oprávnenia

                  Cena                 Správny poplatok (kolok)

Doškoľovací kurz sk. B,  

(automobil do 3500 kg)

 

549 eur                          25 eur

O zaradení držiteľa vodičského oprávnenia do doškoľovacieho kurzu vodičov, rozhoduje príslušný okresný

dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru. Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z 

výučby teórie  a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia,

na ktorú sa výcvik vykonáva.   ( v cene zahrnuté 3 hodiny  praktická časť a 12 hodin teoreticke časti )

Kondičná jazda 50 eur/ 1. vyučovacia hodina /45 min./

Rehabilitačný kurzy sk.  B,

 

Držiteľ skupiny vodičského oprávnenia

                  Cena                 Správny poplatok (kolok)

Rehabilitačný kurz sk. B,  

(automobil do 3500 kg)

 

599 eur                          25 eur

O zaradení držiteľa vodičského oprávnenia do rehabilitačného kurzu vodičov, rozhoduje príslušný okresný

dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru. Rehabilitačný kurz vodičov sa skladá z 

výučby teórie  a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia,

na ktorú sa výcvik vykonáva.   ( v cene zahrnuté 3 hodiny  praktická časť a 12 hodin teoreticke časti )

Kondičná jazda 50 eur/ 1. vyučovacia hodina /45 min./

Kurz cúvania sk. B,

Držiteľ skupiny vodičského oprávnenia

Cena

Kurz cúvania sk. B

(automobil do celkovej hmotnosti 3500kg)

 

249 eur

 

Ceny kurzov sú uvádzané bez správnych poplatkov (kolkov) okrem VIP kurzu na sk.B. Pri väčšom počte 

žiakov (trieda atď.)  je možné získať výraznú zľavu na daný kurz a v prípade spôsobu platby 22 eur mesačne

cez splátkovú spoločnosť  možnosť získania daru (napr. na stužkovú) viac informácií  v autoškole.

Spôsob platby

V autoškole Jozef GUĽÁŠ je možnosť výberu spôsobu platby:

 

-    Platba na splátky len od 22 eur mesačne cez splátkovú spoločnosť, kde po úspešnom ukončení kurzu (skúškou)

     si vyzdvihnete vodičský preukaz na dopravnom inšpektoráte. Výhodou tohto financovanie je, že kurz autoškoly 

     splácate už so získaným vodičským preukazom. Cena kurzu na splátky bez navýšenia.

 

-    Platba na splátky pred zahájením kurzu je potrebné zaplatiť  300 €. Zvyšnú sumu zaplatíte  v priebehu trvania kurzu.

     Ku dňu skúšky musí byť celková suma za kurz uhradená. Cena kurzu na splátky je bez navýšenia .

 

-    Platba celej sumy pri zahájení kurzu.

 

Platba môže byť realizovaná priamo v autoškole, kde sa vydá na uvedenú sumu pokladničný doklad.

Platba  môže byť realizovaná na účet:  IBAN  SK2809000000005070099483

Do poznámky : Uviesť Meno a priezvisko žiaka