Služby

Naša autoškola sa Vám snaží zabezpečiť dobré podmienky  pre prípravu prvých kilometrov za volantom bez problémov. 

Vlastniť vodičský preukaz je v dnešnej dobe štandard. Naša autoškola Vás naučí základy vedenia vozidla na pozemných komunikáciách, zásady bezpečnej jazdy, konštrukciu a údržbu vozidiel a hlavne dodržiavať bezpečnosť cestnej premávky zameranú na chodcov,cyklistov, motocyklistov a vodičov všetkých vekových skupín.

 

Kondičné jazdy

Ste majiteľom vodičského oprávnenia, ale dlho ste za volantom nesedeli a cítite sa neisto? Prihláste sa na kondičné jazdy!

Doškoľovací kurz 

O zaradení držiteľa vodičského oprávnenia do doškoľovacieho kurzu vodičov, rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru. Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie  a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia,na ktorú sa výcvik vykonáva. 

 

Nesedeli ste dlho za volantom ? Ste si neistý pri cúvaní? 
Prihláste sa na kurz cúvania!