Informácie

 
Otváranie kurzu :
 

Otvárame nový kurz na skupinu "AM" (malý motocykel od 15 rokov) a skupinu "B" (osobný automobil), prihlasovať sa môžte do                           denne v priestoroch autoškoly v čase od 8.00 do 17.15 hod.  (alebo telefonicky). 0915 968 278, 0919 270 788

 
Záverečné skúšky :
 
Záverečné skúšky na skupinu "B" (osobný automobil) dňa                      o 07:30 hod.