Informácie

 
Otváranie kurzu :
 
Otvárame nový kurz na skupinu "B" (osobný automobil), prihlasovať sa môžte do 28.08.2018 denne v priestoroch autoškoly v čase od 8.00 do 17.15 hod.  (alebo telefonicky).
 
Záverečné skúšky :
 
Záverečné skúšky na skupinu "B" (osobný automobil) dňa                      o 07:30 hod.