Kurzy 

Kurzy k získaniu vodičského oprávnenia sk. B,

 

Skupina vodičského oprávnenia

Vek

Cena

Správny poplatok (kolok)

sk. B 

(automobil do celkovej hmotnosti 3 500 kg)

 

17,18

 

899 eur

 

50 eur

Štandardný kurz v trvaní 12 až 14 týždňov.

V cene kurzu je zahrnuté:     -      cena výcviku zahŕňa časť kurzu prvej pomoci

-      zošit

-      písacie potreby

-      štúdijný materiál zadarmo

-      CD Autoškola ( ilustrované PCP, kompletná legislatíva, dopravné značky,  

                             animované dopravné situácie, teória vedenia vozidla, zásady

                             bezpečnej jazdy, konštrukcia motorového vozidla, všetky sady

                             skúšobných testov, ako zvládnuť autocvičisko)

                                          -      cvičné testy PCP v elektronickej forme                                

                                          -      s možnosťou dohody miesta zahájenia a ukončenia praktickej jazdy     

                                          -      účastníci kurzu budú zaradení do losovania o hodnotný darček      

                              

Skupina vodičského oprávnenia

Vek

Cena

Správny poplatok (kolok)

Rýchlo kurz sk. B

(automobil do celkovej hmotnosti 3500 kg)

 

17,18

 

1499 eur

 

50 eur

 Rýchlo kurz v trvaní 7 až 8 týždňov.

V cene kurzu je zahrnuté:     -      cena výcviku zahŕňa časť kurzu prvej pomoci

-      zošit

-      písacie potreby

-      štúdijný materiál zadarmo

-      CD Autoškola ( ilustrované PCP, kompletná legislatíva, dopravné značky,  

                             animované dopravné situácie, teória vedenia vozidla, zásady

                             bezpečnej jazdy, konštrukcia motorového vozidla, všetky sady

                             skúšobných testov, ako zvládnuť autocvičisko)

                                          -      cvičné testy PCP v elektronickej forme                                

                                          -      s možnosťou dohody miesta zahájenia a ukončenia praktickej jazdy     

                                          -      účastníci kurzu budú zaradení do losovania o hodnotný darček      

 

Skupina vodičského oprávnenia

Vek

Cena

Správny poplatok (kolok)

VIP kurz sk. B automatická prevodovka

(automobil do celkovej hmotnosti 3500kg)

 

17,18

 

1599 eur

 

50 eur v cene kurzu

   

 V cene kurzu :

o     Možnosť kurz absolvovať v trvaní 6 týždňov

o     Kurz ukončený dátumovo a časovo Vami

o     Výučba zákonov a vyhlášok individuálne iba s Vami

o     TABLET 7 " v cene kurzu pre absolventa VIP kurzu k zabezpečeniu samoštúdia pomocou aplikácii.

o     V cene VIP kurzu sú zahrnuté všetky poplatky

o     Kurz prvej pomoci

o     Zošit

o     Písacie potreby

o     CD Autoškola ( ilustrované PCP, kompletná legislatíva, dopravné značky, animované dopravné

                             situácie, teória vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy, konštrukcia motorového

                             vozidla, všetky sady skúšobných testov, ako zvládnuť autocvičisko)

o    cvičné testy PCP v elektronickej forme

o    s možnosťou dohody miesta zahájenia a ukončenia praktickej jazdy    

o     Správny poplatok (kolok) 33 eur

 

Kondičné jazdy sk. B,

 

Držiteľ skupiny vodičského oprávnenia

Cena/vyučovacia hodina

Kondičné jazdy sk. B, 

(automobil do 3500 kg, príves)

 

50 eur/ 1. Vyučovacia hodina (45 min.)

 

 

Ak máte záujem o kondičné jazdy najprv absolvujete zoznamovaciu jazdu zadarmo s inštruktorom, ktorý

Vám na základe Vášho vedenia  vozidla alebo vozidla s prívesom odporučí po dohode s vami  

potrebný počet hodín kondičných jázd.

Doškoľovacie kurzy sk. B,


Držiteľ skupiny vodičského oprávnenia

          Cena          Správny poplatok (kolok)

Doškoľovací kurz sk. B, 

(automobil do celkovej hmotnosti 3500kg)

 

449 eur                         25 eur

O zaradení držiteľa vodičského oprávnenia do doškoľovacieho kurzu vodičov, rozhoduje príslušný okresný

dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru. Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z 

výučby teórie  a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia,

na ktorú sa výcvik vykonáva.  

Rehabilitačné kurzy sk. B,

 

Držiteľ skupiny vodičského oprávnenia

          Cena          Správny poplatok (kolok)

Rehabilitačný kurz sk. B, 

(automobil do celkovej hmotnosti 3500kg)

 

499 eur                         25 eur

O zaradení držiteľa vodičského oprávnenia do rahabilitačného kurzu vodičov, rozhoduje príslušný okresný

dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru. Rehabilitačný kurz vodičov sa skladá z 

výučby teórie  a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia,

na ktorú sa výcvik vykonáva.  

Kurz cúvania sk. B,

Držiteľ skupiny vodičského oprávnenia

Cena

Kurz cúvania sk. B

(automobil do celkovej hmotnosti 3500kg)

 

249 eur

 

Ceny kurzov sú uvádzané bez správnych poplatkov (kolkov) okrem VIP kurzu na sk.B. Pri väčšom počte 

žiakov (trieda atď.)  je možné získať výraznú zľavu na daný kurz a v prípade spôsobu platby od 22 eur mesačne

cez splátkovú spoločnosť  možnosť získania daru (napr. na stužkovú) viac informácií  v autoškole.

Spôsob platby

V autoškole Jozef GUĽÁŠ je možnosť výberu spôsobu platby:

 

-    Platba na splátky len od 22 eur mesačne cez splátkovú spoločnosť, kde po úspešnom ukončení kurzu (skúškou)

     si vyzdvihnete vodičský preukaz na dopravnom inšpektoráte. Výhodou tohto financovanie je, že kurz autoškoly 

     splácate už so získaným vodičským preukazom. Cena kurzu na splátky bez navýšenia.

 

-    Platba na splátky pred zahájením kurzu je potrebné zaplatiť  300 €. Zvyšnú sumu zaplatíte  v priebehu trvania kurzu.

     Ku dňu skúšky musí byť celková suma za kurz uhradená. Cena kurzu na splátky je bez navýšenia .

 

-    Platba celej sumy pri zahájení kurzu.

 

Platba môže byť realizovaná priamo v autoškole, kde sa vydá na uvedenú sumu pokladničný doklad.

Platba  môže byť realizovaná na účet:  IBAN  SK2809000000005070099483

Do poznámky : Uviesť Meno a priezvisko žiaka