Doškoľovací kurz

Doškoľovacie kurzy sk. B,


Držiteľ skupiny vodičského oprávnenia

     Cena                   Správny poplatok (kolok)

Doškoľovací kurz sk. B, 

(automobil do celkovej hmotnosti 3500kg)

 

449 eur                          16,50 eur

O zaradení držiteľa vodičského oprávnenia do doškoľovacieho kurzu vodičov, rozhoduje príslušný okresný

dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru. Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z 

výučby teórie  a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia,

na ktorú sa výcvik vykonáva.